عنوان پايان‌نامه
ماهیت،گستره و جایگاه شعایر شیعه و کاتولیک
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی حسنی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناد علی علی نیا خطیر
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسین اربابی
تاريخ: 
11 / 3 / 94
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها