جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
فرآیند اقامه توحید عملی در جامعه از دیدگاه قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر امیر رضا اشرفی
استاد مشاور: 
آیت الله عباس کعبی نسب و حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی و حجت الاسلام عبدالله حاج علی و حجت الاسلام دکتر مجید شمس
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد مهدی پورعلی فرد
تاريخ: 
08 / 07 / 95
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها