عنوان پايان‌نامه
عدالت در توزیع منابع طبیعی و شاخص های آن
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد کاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام روح الله ملائی
تاريخ: 
3 / 12 / 93
ساعت: 
10
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها