جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ظرفیت های فرهنگی تأمین امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر منوچهر محمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حجر حسنی سعدی
تاريخ: 
24 / 5 / 94
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها