رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر عادل آذر
استاد مشاور: 
دکتر علی رضاییان و حجت الاسلام دکتر محمد ناصر سقای بی ریا
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن منطقی و دکتر زارعی متین و حجت الاسلام دکتر محمد حسن جعفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام اسدالله اخلاقی
تاريخ: 
20 / 08 / 95
ساعت: 
18:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
جلسه دفاع