جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی و تبیین الگوی اجرای خط مشی عمومی بر اساس ارزش های اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد حسن جعفری
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
جناب آقای دکتر عباس شفیعی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قادر علی واثق
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای عزیزالله خلیلی
تاريخ: 
11/11/96
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها