جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
طراحی مدل تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید علی حسینی تاش
استاد مشاور: 
دکتر علی رضاییان و حجت الاسلام مجتبی درودی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر خلیلیان و دکتر سید حسین شرف الدین و دکتر گنجعلی خانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین شیخی
تاريخ: 
07 / 05 / 95
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها