جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
طبیعت گرایی روش شناختی و تأثیر آن در رابطه علم و دین با تأکید بر آراء پلاتینگا
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مطهری و جناب آقای مهدی مشکی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر یارعلی کرد فیروزجائی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید مصطفی میرباباپور
تاريخ: 
26 / 6 / 94
ساعت: 
8:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها