جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شعور موجودات در آئینه آیات و روایات و تبیین آن بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و حجت الاسلام محمد حسین زاده و حجت الاسلام دکتر یارعلی کرد فیروزجایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی محیطی
تاريخ: 
14 / 06 / 95
ساعت: 
20:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها