عنوان پايان‌نامه
شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی(ایران-عربستان-پاکستان)
رشته: 
حقوق
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد مشاور: 
آیت الله عباس کعبی نسب، جناب دکتر فیروز اصلانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا، جناب دکتر طلابکی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم موسی زاده
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی
تاريخ: 
2 / 2 / 94
ساعت: 
14:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها