جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شاخص عدالت در بانکداری اسلامی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم رجایی
استاد مشاور: 
دکتر محمد جواد توکلی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر سید مهدی معلمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حمزه معلی
تاريخ: 
22 / 10 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها