جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
سیر اندیشه های صدرالمتالهین شیرازی در حوزه روانشناسی فلسفی و استنتاج مدلول های تربیتی آن
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی و آقای عبدالرسول عبودیت
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی و حجت الاسلام دکتر محمد بهشتی و حجت الاسلام دکتر محمد داودی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی رضایی
تاريخ: 
25 / 9 / 94
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها