جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سرآغاز تحول در اخلاق از دیدگاه قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام سید احمد فقیهی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده
استاد داور: 
حجت الاسلام محمود فتحعلی و حجت الاسلام دکتر مصطفی کریمی و حجت الاسلام دکتر آذربایجانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا کیومرثی
تاريخ: 
17 / 06 / 95
ساعت: 
20:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها