جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
سازوکارهاي فقهي و حقوقي نظارت رهبر بر قواي سه گانه در نظام جمهوري اسلامي ايران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آيت الله عباس کعبي نسب
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر فيروز اصلاني
مشاور : جناب آقای دکتر محمد ربيعي
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سيد ابراهيم حسيني
جناب آقای دکتر هادی طلحان نظيف
جناب آقای دکتر نادر ميرزاده
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حسين زروندی
تاريخ: 
96/12/09
ساعت: 
ساعت19
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها