عنوان پايان‌نامه
ساخت آزمون اولیه آرامش روانی در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم ناروئی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سلمان نعمتی
تاريخ: 
7 / 12 / 93
ساعت: 
8
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها