جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری و حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
استاد مشاور: 
دکتر محمد صادق شجاعی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد ناصر سقای بی ریا و حجت الاسلام دکتر محمود نوذری و دکتر بهمن بهمنی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله نوری
تاريخ: 
06 / 06 / 1395
ساعت: 
17:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها