عنوان پايان‌نامه
رویکرد انتقادی به سبک زندگی در اندیشه پیر بوردیو
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر سید حسین شرف الدین
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حبیب الله نجفی
تاريخ: 
12 / 12 / 93
ساعت: 
19
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها