عنوان پايان‌نامه
راه های ایجاد و تقویت انگیزه های رفتارهای اخلاقی از دیدگاه قرآن و روایات
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد غروی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی
استاد داور: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم بشیری، جناب حجت الاسلام والمسلمین مصطفی کریمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام ابوالقاسم باقریان
تاريخ: 
26 / 12 93
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها