جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان با تأکید بر آموزه های اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محسن منطقی و حجت الاسلام دکتر عبدالقیوم سجادی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر باباپور و حجت الاسلام دکتر حمزه علی وحیدی منش و حجت الاسلام دکتر حیات الله یوسفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید عزت الله احمدی
تاريخ: 
21 / 11 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها