جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
رابطه رنج با کمال اخلاقی از دیدگاه اسلام
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد مشاور: 
آیت الله محمد باقر تحریری و حجت الاسلام محمود فتحعلی
استاد داور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری و حجت الاسلام اکبر میرسپاه و حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید مجتبی سعادت الحسینی
تاريخ: 
11 / 11 / 94
ساعت: 
18:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها