جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
داوری بین زمینه گرایی و ذات گرایی در باب شهود عرفانی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
استاد مشاور: 
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد داور: 
حجت الاسلام حسن رمضانی و حجت الاسلام دکترعلیرضا کرمانی و حجت الاسلام دکترحسین مظفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله شفق
تاريخ: 
28 / 06 / 95
ساعت: 
20:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها