جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
داوری بین زمینه گرایی و ذات گرایی در باب شهود عرفانی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنائی
استاد مشاور: 
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد داور: 
حجت الاسلام حسن رمضانی و حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی و حجت الاسلام دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله شفق
تاريخ: 
27 / 03 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها