جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ثبات قدم در منابع اسلامی و ساخت پرسشنامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی عباسی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا مهکام
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حجت الله صفری
تاريخ: 
19 / 12 / 97
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها