جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تفریح در سبک زندگی اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
حجت الاسلام محمود فتحعلی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی و حجت الاسلام دکتر حسن غفاری فر و دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام رسول حامدنیا
تاريخ: 
20 / 11 / 94
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها