جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل و بررسی عشق مجازی از دیدگاه عرفان اسلامی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مهدی گرجیان
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام قاسم دلدار
تاريخ: 
18 / 11 / 94
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها