جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل معنی شناختی،گونه شناسی و هستی شناسی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبایی و جان استوارت میل
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام محمود فتحعلی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی و حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد داور: 
آیت الله محسن اراکی و حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی و دکتر محمد فنایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی برهان
تاريخ: 
25 / 11 / 94
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها