جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل محتوای کتاب های درسی طرح ولایت از منظر تربیت ارزش ها
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادق کریم زاده
استاد مشاور: 
سرکار خانم دکتر فاطمه وجدانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمدرضا موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد هادی مروجی
تاريخ: 
02 / 11 / 1397
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها