جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل درون دینی تأثیر ایمان و آموزه های دینی در عقل(با نگاهی به مکتب تفکیک)
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
:جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد مهدی گرجیان
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
جناب آقای دکتر شاکرین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی قاسمی
تاريخ: 
17/11/96
ساعت: 
ساعت19
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها