جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین و نقد جان سرل درباره اعتباریات
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر طاهری خرم آبادی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی و حجت الاسلام دکتر علی عباسی و حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عابدینی
تاريخ: 
20 / 12 / 94
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها