جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین و طراحی الگوی ارزیابی خط مشی عمومی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی اصغر پورعزت
استاد مشاور: 
دکتر محمد تقی نوروزی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد مهدی نادری و دکتر مجتبی امامی و دکتر حسن دانایی فرد
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا رحیمی
تاريخ: 
22 / 09 / 95
ساعت: 
18:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها