جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظری تأثیر عدالت بر انگیزش منابع انسانی در سازمان از منظر اسلام
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام مجتبی درودی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسن جعفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر نیکخو
تاريخ: 
28 / 12 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها