جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین ساحت های انسان از منظر قرآن
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی و حجت الاسلام مصطفی کریمی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد نقیب زاده و حجت الاسلام دکتر محمد تقی یوسفی و حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی رودبندی زاده
تاريخ: 
3 / 9 / 94
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها