جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین ساحت های انسان از منظر قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی و جناب حجت الاسلام والمسلمین مصطفی کریمی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد نقیب زاده، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد تقی یوسفی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد سعیدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی رودبندی زاده
تاريخ: 
26 / 6 / 94
ساعت: 
17:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها