جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی و نقد دیدگاه مستشرقین در زمینه نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی و حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر باباپور و حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی و حجت الاسلام دکتر میرعلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سعید باغستانی
تاريخ: 
18 / 10 / 95
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها