عنوان پايان‌نامه
بررسی و تحلیل روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد کاظم رجائی
استاد داور: 
جناب دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد قاسمی
تاريخ: 
6 / 12 / 93
ساعت: 
10
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها