جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی و تحلیل حکومت امیرالمؤمنین (ع) از آغاز تا پایان جنگ جمل(با تأکید بر سیر تاریخ حوادث)
رشته: 
تاریخ
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد دشتی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی یعقوبی
تاريخ: 
16 / 10 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها