جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی ولایت تکوینی و تشریعی ائمه علیهم السلام در کافی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین فاریاب
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد بهشتی مهر
استاد داور: 
دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محسن سجادیان
تاريخ: 
19 / 11 / 94
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها