جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی وجوه ممیزه عقود مشارکتی در فقه معاملات اقتصادی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد جواد توکلی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام مهدی خطیبی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جمال شاکری
تاريخ: 
23 / 10 / 95
ساعت: 
12:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها