جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی هشیاری و ناهشیاری در مکتب روان تحلیل گری و اندیشه علامه طباطبایی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
استاد داور: 
حجت الاسلام ابوالحسن حقانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام هادی عبدلی
تاريخ: 
15 / 2 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها