جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظریه تفکیک قوا از منظر فقه سیاسی اسلام
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر فیروز اصلانی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر عبدالحکیم سلیمی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی ابوالفضلی
تاريخ: 
07 / 11 / 95
ساعت: 
15:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها