جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی منابع معرفت شناسی نظریه های خط مشی گذاری عمومی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی رضاییان
استاد مشاور: 
حجت الاسلام محمد حسین زاده و دکتر مجتبی امیری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن منطقی و دکتر محمد تقی نوروزی و دکتر مجتبی امامی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام منصور اسدی
تاريخ: 
25 / 06 / 95
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها