جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی معاد جسمانی از دیدگاه آقا علی مدرس زنوزی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حمید امامی فر
تاريخ: 
15 / 10 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها