جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی کلامی محمد عماره در باب مشروعیت حکومت
رشته: 
کلام
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر صفدر الهی راد
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
استاد داور: 
حجت الاسلام محمود فتحعلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید ابوالقاسم کاظمی
تاريخ: 
13 / 10 / 1395
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها