جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی کلامی سید قطب در ماهیت حکومت دینی و مشروعیت سیاسی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر صفدر الهی راد
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر میرعلی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علیزاده موسوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عباس نجفی
تاريخ: 
11 / 02 / 96
ساعت: 
18:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها