جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی فرهنگ اسلامی و گسترش آن
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسن غفاری فرد
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
استاد داور: 
دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام ظاهر یوسفی
تاريخ: 
7 / 8 / 94
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها