عنوان پايان‌نامه
بررسی فقهی و اقتصادی مالیات های حکومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین محمود عیسوی
استاد مشاور: 
جناب دکتر محمد جواد توکلی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسین بحرینی
تاريخ: 
20 / 3 /94
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها