عنوان پايان‌نامه
بررسی فقهی و اقتصادی بورس بازی در بازار سرمایه
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی
استاد داور: 
دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد علی موسوی
تاريخ: 
20 / 12 / 93
ساعت: 
13:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها