جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی فقهی اقتصادی عملکرد شرکت های لیزینگ در اقتصاد ایران
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی
استاد مشاور: 
دکتر محمد جواد توکلی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محقق
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید قائم حیدری منش
تاريخ: 
22 / 10 / 95
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها