جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی رویکردها و مواجهات با الهیات طبیعی در گفتمان علم و دین در غرب معاصر
رشته: 
کلام
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
: جناب دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مطهری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی مصباح
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مرتضی فقیهی فاضل
تاريخ: 
29 / 6 / 94
ساعت: 
13:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها