جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی روابط بین الملل از منظر مقام معظم رهبری
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی مهدوی اطهر
تاريخ: 
19 / 10 / 95
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها